✔ Naudingos nuorodos

Bendrosios nuorodos:

Lietuvos Respublikos aplinkos Ministerija                                                   http://www.am.lt

Žemės ūkio ministerija                                                                                    http://www.zum.lt

Lietuvos miškų ūkio politika ir jos įgyvendinimo strategija                        http://www.am.lt

Generalinė miškų urėdija                                                                                 http://www.gmu.lt

Valstybinis miškotvarkos institutas                                                               http://www.lvmi.lt

Lietuvos genetiniai miškų ištekliai                                                                 http://www.forestgen.mi.lt

Lietuvos miškų gaisringumo žemėlapis                                                        http://www.meteo.lt/misku_gaisr_mu.php

Lietuvos miškų institutas                                                                                http://www.mi.lt

Registrų centras                                                                                              http://www.registrucentras.lt

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie VRM                http://www.vpgt.lt

Valstybinė miškų tarnyba                                                                               http://www.amvmt.lt

Miško sanitarinė apsauga                                                                              http://www.msat.lt

Nepriklausomi medienos matuotojai                                                            http://www.lnmma.lt

Lietuvos miško savininkų asociacija                                                            http://www.forest.lt

Valstybinė metrologijos tarnyba                                                                   http://www.lvmt.lt

BIOKURO TIEKIMAS


Miškų ūkis ir medienos pramonė