✔ Vertinimas

         Kertamų medžių vertinimas

1.  1.   Nustatoma kertamų medžių (brandžių medynų kirtimas, medynų ugdymo bei sanitariniai kirtimai) likvidinis tūris ir jo                        sortimentinė struktūra. Ji gali būti nustatoma keliais būdais. Pirma, pagal pirkėjo (medienos ruošėjo) pagamintos                            produkcijos duomenis. Šiuo atveju, nustatomi sortimentų (rąstai, popiermedžiai, malkos ir kt.) tūriai. Antra, išmatuojant                  kertamus medžius ir pagal medžių tūrio struktūros lenteles nustatant sortimentų grupių (stambi, vidutinė, smulki padarinė,              malkos) tūrius.
2.    2.  Pagal miškų urėdijų prekybos mediena informaciją nustatomos medienos sortimentų vidutinės apvalios medienos kainos.
3.    3.  Pagal kertamų medžių sortimentinę struktūrą ir apvalios medienos kainas apskaičiuojama parduodamos medienos tūrio                  vidutinė kaina.
4.    4. Nustatomos kertamų medžių medienos ruošos ir pardavimo vidutinės išlaidos. 
5.    5. Apskaičiuojama vidutinė kertamų medžių nenukirsto miško kaina iš 3 p. atimant 4 p. 
6.    6.  Įvertinamas kertamas tūris (1 p.), jį sudauginant iš 5 p. kainos.

BIOKURO TIEKIMAS


Miškų ūkis ir medienos pramonė